رايان ديتا

 


 

ليست مدارس و پورتال هايي كه در سال 92 به مجموعه مدارس رايامدرسه در استان قم پيوسته‌اند: 

 

 روز دوشنبه  9 دي ماه 1392 قرار داد همكاري با انديشكده اينترنتي با توليدي فرش و تابلو فرش همايون با مديريت محترم آقاي عباس همايون منعقد شد و  وب سايت فرش و تابلو فرش همايون به آدرس www.homayouncarpet.com راه‌اندازي شد.

 


 روز 5 مهرماه 1392 قرار داد همكاري با انديشكده اينترنتي با مدرسه راهنمايي شاهد رضويان ناحيه 1 قم با مديريت محترم سركار خانم سلطاني منعقد شد و  وب سايت مدرسه به آدرس www.razavianschool.ir راه‌اندازي شد.

 


 روز شنبه 7 ارديبهشت ماه 1392 قرار داد همكاري با انديشكده اينترنتي با دبيرستان فرزانگان2 قم ناحيه 3 قم با مديريت محترم سركار خانم پاژنگ منعقد شد و  وب سايت دبيرستان به آدرس www.farzanegan2qom.ir راه‌اندازي شد.


 

ليست مدارسي كه در سال 91 به مجموعه مدارس رايامدرسه در استان قم پيوسته‌اند:

 

روز دوشنبه 23 بهمن ماه 1391 قرار داد همكاري با انديشكده اينترنتي با دبيرستان نمونه دولتي شهيد فهميده ناحيه 3 قم با مديريت محترم آقاي جعفري منعقد شد و  وب سايت دبيرستان به آدرس www.dndsf.ir راه‌اندازي شد.


 

 روز چهارشنبه 27 دي ماه 1391 قرار داد همكاري با انديشكده اينترنتي با مدرسه راهنمايي دخترانه شاهد اشراقي ناحيه 4 قم با مديريت محترم سركار خانم پروين منعقد شد و  وب سايت مدرسه به آدرس www.eshraghisch.ir راه‌اندازي شد.


 

 روز شنبه 20 آبان ماه 1391 قرار داد همكاري با انديشكده اينترنتي با هنرستان نمونه دولتي ايثار ناحيه 4 قم با مديريت محترم هنرستان آقاي داود نوروزي منعقد شد.  وب سايت هنرستان با آدرس www.issarsch.ir راه‌اندازي شد.   


 

 روز شنبه 20 آبان ماه 1391 قرار داد همكاري با انديشكده اينترنتي با دبستان پسرانه هوشمند ميثم تمار ناحيه 4 قم با مديريت محترم دبستان آقاي اسماعيل بابايي فرد منعقد شد و مقرر گرديد وب سايت دبستان به آدرس www.meysamsch.ir راه‌اندازي شود.


 

  روز سه شنبه 18مهر ماه 1391 قرار داد همكاري با انديشكده اينترنتي با دبيرستان ماندگار امام صادق (ع) ناحيه 4 قم با مديريت محترم دبيرستان آقاي سنگتراشان منعقد شد و مقرر گرديد وب سايت دبيرستان به آدرس www.mandegarsch.ir راه‌اندازي شود.

 


    روز سه شنبه مهر ماه 1391 قرار داد همكاري با انديشكده اينترنتي با دبستان استعدادهاي درخشان ميرزاي قمي ناحيه 1 قم با مديريت محترم دبستان آقاي هاشمي منعقد شد و مقرر گرديد وب سايت دبيرستان به آدرس www.tizhoushan-qom.ir راه‌اندازي شود.

 


 روز شنبه 11 شهريور ماه 1391 قرار داد همكاري با انديشكده اينترنتي با دبيرستان شاهد صاحب الزمان ناحيه 4 قم با مديريت محترم دبيرستان آقاي شريفي منعقد شد و مقرر گرديد وب سايت دبيرستان به آدرس www.sahebzamansch.ir راه‌اندازي شود.


روز سه شنبه 13 تير ماه 1391 طي نشستي كه در دفتر آقاي آرميده مدير و مؤسس مجتمع و آقاي خاوري معاونت آموزشي ايشان برگزار شد، قرار داد همكاري با انديشكده اينترنتي منعقد شد و مقرر گرديد وب سايت در سه مقطع ابتدايي ، راهنمايي و متوسطه مجتمع پسرانه هدايت به آدرس www.hedayatedu.ir راه‌اندازي شود.


  حضور رايان ديتا در

 دومين نمايشگاه هوشمندسازي مدارس استان قم

 2 الي 5  آبان 91 محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي استان قم - غرفه شماره 10

و

  نمايشگاه تخصصي كامپيوتر و رسانه ديجيتال -كاشان

 8 الي 12 خرداد 91 سالن نمايشگاه‌هاي كاشان- خيابان كارگر

به نمايندگي از انديشكده اينترنتي و جامعه مجازي پويا

 


 

   ليست آموزشگاه‌هايي كه در سال 90 به سيستم پورتال رايامدرسه

 پيوستند (به ترتيب عضويت) :

 دبيرستان دخترانه فرزانگان  farzaneganqom.ir
 دبستان پسرانه شاهد نور علم  nooreelm.ir
 دبستان دخترانه شاهد آيت الله ديباجي  shahededibaji.ir
 مدرسه راهنمايي دخترانه فرزانگان  rfqom.ir
 دبستان دخترانه شاهد مريم  shahedmaryam.ir
   

 برخي از محصولات توليدمحتواي آموزشي با امكان درج آرم و نام مدرسه بر روي CD

 

 

معرفي پيك الكترونيكي نوروز ٩٠ در صدا و سيما جمهوري اسلامي ايران

 اخيرا در برنامه اي ازشبكه ٧(آموزش) به معرفي و بررسي نرم افزار پيك نوروز اين موسسه پرداخته شد.

در اين برنامه كه تحت عنوان ٧:٠٧ كه در ساعت ١٩:٠٧ روز چهارشنيه ٨٩/١٢/١٨ پخش شد. كارشناس برنامه،اين محصول رابه عنوان نرم افزاري كه با رعايت جذابيت هاي بصري در محيطي سه بعدي موفق شده تا تمرين دروس را با محتواهاي شاد و سرگرم كننده همراه سازد ، معرفي نمود.
 

 


موضوعات